środa, 25 maja 2016

Stawianie balaski Winylowe na plot i bramę ze sztachetek nie zada zezwolenia na budowę ani zgłaszania tego faktu starostwu powiatowemu z wyjątkiem szczególnych przypadków.

Projekotwanie ogrodzenia z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę oraz komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi wypadkami.

Balaski z PCV na ogrodzenie i bramę sztachetowa nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane miedzy dwoma przylegającymi działkami nie potrzebują żadnych formalności oficjalnych. Dotyczy to również ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:
  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ploty z plastyku na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę wykonania jego instalacji a także planowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w zamysłach budowlanych a także o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do budowy plot plastykowe na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa wymagane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. aprobata zarządcy drogi na miejsce zjazdu.

Stawianie ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dobach od zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może powstać w sytuacji, jak zamierzane ploty plastikowe na plot i bramkę ze sztachet jest nieadekwatne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku gdy proponowane plot Winylowe na ogrodzenie i furtę sztachetowaprzypadkiem może grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez okres dwóch lat. Brak zapoczątkowania robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku chęci wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz